Video Tutoriály

Software QuickPHOTO

QuickPHOTO-INDUSTRIAL-dimensioning

Kótování měření

QuickPHOTO INDUSTRIAL areas and perimeters

Obsahy, obvody, poloměry a průměry

QuickPHOTO INDUSTRIAL parallel lines

Měření rovnoběžek

QuickPHOTO INDUSTRIAL arc

Měření oblouku

QuickPHOTO calibration

Kalibrace

QuickPHOTO continuous Excel export

Průběžné exportování

QuickPHOTO INDUSTRIAL phases analysis

Analýza fází

QuickPHOTO time-lapse video module

Časosběrné video

Modul Deep Focus

Motorized Deep Focus

Motorizované vytváření plně ostrých snímků

Deep Focus manual

Ruční vytváření plně ostrých snímků

Modul HDR

HDR module screenshot

Představení HDR

Automated HDR

Automatické použití HDR

Modul Image Stitching

Image Stitching screenshot

Interaktivní sešívání

Image Stitching of Acquired Images

Sešívání pořízených snímků

Modul Figure Maker

Figure Maker kidney with candida

Figure Maker

Osvětlovač Slunečnice

SUNFLOWER stereomicroscope LED illuminator

Slunečnice

Fotodokumentace s Canon® EOS

Use of Canon EOS cameras in QuickPHOTO programs

Použití fotoaparátů Canon® EOS v programech QuickPHOTO

Deep Focus + Canon EOS

Vytváření plně ostrých snímků použitím modulu Deep Focus a fotopaparátu Canon® EOS


Canon® je registrovaná značka společnosti Canon Inc.